Forretningsbetingelser

Generelle oplysninger og betingelser

Køreaftaler og afbud

Afbud til Teori, Manøvrebane, Kørelektioner, Køreteknisk anlæg og Køreprøve;

Afbud til Teori skal senest ske, på dagen for og inden teoriundervisningens begyndelse, du skal være opmærksom på der er undervisningspligt, du kan dog undervejs i hele teoriforløbet, udføre én teorigang som ”hjemmestudier”, (maksimalt 4 lektioner) – har du fravær fra teori udover det, vil du blive rykket til næste hold, hvorfra du kan fortsætte din køreuddannelse. (dette indebærer IKKE ekstra omkostninger)

Afbud til manøvrebane, køreteknisk anlæg, teori- og køreprøve, skal ske senest 7 hverdage før aftalen, og senest kl.10:00

Overholdes disse afbudsfrister IKKE, bliver du opkrævet gældende takster for Banekørsler, for teori og køreprøve opkræves ligeledes nyt politigebyr.

 

Afbud til kørelektioner

skal meddeles i god tid

Afbud i forbindelse med køreaftaler hverdage, skal således meddeles senest dagen før aftalen, og senest kl.12:00 Således skal afbud af aftalte køretimer om mandagen ske senest fredagen før inden kl.12:00

I forbindelse med kørsler weekend, SKAL afbud ske senest fredag inden kl.12:00 uanset om kørselsaftalen er lørdag eller søndag

Ved forsinkelse, kontakt kørelæren hurtigst muligt, så der ventes til du ankommer. Hvis du IKKE kontakter kørelæreren, ventes der 15 minutter, herefter anses det som udeblivelse.

OVERHOLDES GÆLDENDE AFBUDSBETINGELSER IKKE, ELLER UDEBLIVER DU, ER KØRESKOLEN DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT OPKRÆVE FULD BETALING FOR DE AFTALTE LEKTIONER.

 

Ændringer af køreaftaler

Såfremt køreskolen er nødsaget til at ændre aftalte køretimer, vil der ved samme lejlighed blive tilbudt nyt tidspunkt for køretimen, dette kan medføre ændring af aftalt mødested.

Meddelelse om afbud eller ændring;

Meddelelse via sms (dokumenterbart modtaget) eller samtale via opringning indenfor frister betragtes som rettidig afbud / ændring, afbud ved anden kommunikationsform er kun rettidig såfremt der foreligger svar på henvendelsen.

 

Bortkomst af lektionsplan;

Hvis lektionsplanen bortkommer, koster rekonstruktion af ny lektionsplan, kr. 300,-

 

Dit engagement

Du skal ugentlig forvente 2-3 teoriaftener, samt 2-4 undervisningsdage i øvelse på vej. Uddannelsesforløbet er betinget af rækkefølgen mellem teoretisk og praktisk undervisning følges ad. Du skal således følge lektionsplanens inddeling mellem teoretisk og praktisk undervisning.

Nogle elever vil ha’ brug for praktiske lektioner udover dem som er planlagt i forhold til lovens minimumskrav. Det er elevens individuelle evner og behov der er afgørende for hvor lidt eller meget der er nødvendigt.

Hvis du har brug for ekstra praktisk undervisning, fortsætter vi det tætte forløb, og kører mindst 2 gange om ugen, indtil du er klar til prøve. Det er den absolut bedste og mest effektive vej frem.

 

Skift af køreskole

Hvis du vil skifte køreskole undervejs i forløbet, vil allerede påbegyndt og udført undervisning blive afregnet i forhold til køreskolens p.t. gældende listepriser. Listepriser kan blandt andet ses her på siden.

 

Priser

Priser fremgår på siden, hvor også betalingsfrister og betalingsmuligheder findes under fanebladet ”Listepriser”
Administrationsgebyr er en ikke refunderbar betaling

 

Generelt

Køreskolen forbeholder sig til enhver tid retten til:
Tidligst at udlevere materialer til brug for videre forløb, herunder prøveaflæggelser, efter helt og endelig afregning af skyldige beløb.
Ligeledes forbeholder køreskolen sig retten til at aflyse eventuelle praktiske lektioner, teori og køreprøver, for elevens regning, såfremt der er skyldige beløb på undervisningsdagen eller prøve-dagen. Dette gælder også hvis der er skyldige beløb på tidspunkt for udlevering af materialer som skal bruges i forbindelse med prøveaflæggelse.

Køreskolen forbeholder sig ligeledes retten til at afbryde forløb, såfremt der opstår væsentlige samarbejdsproblemer.

Der kan under undervisningen på vej, forekomme telefonsamtaler, samt anden almindelig kommunikation under undervisningsforløbet.

 

Kruses Køreskole er medlem af brancheforeningen;

 

kørelærerforeningen.dk