Holdtilmelding 23 35 50 90 Kørelærer 28 15 85 08

Lovpakke 11.999,-

Lovpakken indeholder;

Teori, ubegrænset i ét år (minimum 29 lektioner for at blive indstillet til prøve)

Du får dog mindst 32 lektioner i Teori på Kruses Køreskole.

Manøvrebane, 4 lektioner.

Kørsel på vej, 16 lektioner.

Køreteknisk anlæg, 4 lektioner.

I alt minimum 56 lektioner.

køreskole-relaterede aktiviteter i forbindelse med:

Manøvrebanekørsel

Køretimer

Køreteknisk Anlæg

& eventuelle ekstra kørelektioner

vil blive tilbudt indenfor tidsrummet fra kl.08:00 - 16:00 på hverdage, (der køres som hovedregel 2 lektioner af 45 miutter pr.gang, således vil de "sene" køreaftaler som udgangspunkt begynde senest kl.14:30 (med afslutning senest kl.16:00)
Kørelærerens aftalekalender vil danne grundlag for køreaftaler, så vidt muligt imødekommes køreelevens ønsker, men da et kørekort ikke koster 100.000,- og der er flere elever at tage hensyn til, må køreeleven således være indstillet på at nogle praktiske lektioner vil krydse indover eventuel skole, eller arbejdstid.
Du skal forvente at sætte tid af til øvelseskørsel mindst én gang om ugen, for at følge et almindeligt holdforløb, der vil forekomme et par gange hvor vi kører to gange på en uge.

Har du valgt Lovpakken, vil kørsel i skolevogn med automatgear IKKE blive pålagt ekstra omkostninger.

Denne Lovpakke-løsning koster 11.999,- inklusive Kørelærerens bil til én praktisk prøve
(Du sparer 2.294,- på denne pakkeløsning, i forhold til listepriser)

For at opnå Rabatprisen på lovpakken, betinges det at, det fulde beløb 11.999,- betales INDEN 2.Teori, planlægges manøvrebane-kørsel inden 2.Teori, Fremrykkes betalingsfristen til denne dato.

Du kan også vælge at betale ”lovpakken” Fordelt på 3 betalingsrater.

Ved betaling i 3 rater, betales 4.199,- pr. gang (i alt 12.597,-)

1.betaling forfalder Inden 2 teoriaften,
skulle kørsel på manøvrebane være planlagt til før dette tidspunkt, vil det være denne dato der tæller som betalingsfrist

2.betaling forfalder inden 5 teoriaften

3.betaling forfalder inden 8 teoriaften

Svarende til én betalingsrate pr. måned

Skulle du ha’ brug for ekstra kørelektioner på vej (udover de 16 indeholdt i lovpakken) kan du tilkøbe dem efter behov, ekstra kørelektioner koster 400,- pr. lektion (45 minutter)

Herudover har du typisk udgifter til følgende:

Foto (skal medbringes når du får lavet lægeattest)

Lægeattest, det er din sædvanlige Læge som fastsætter prisen på DIN lægeattest.

Færdselsrelateret 1.hjælp, UNGDOMSSKOLERNE udbyder løbende GRATIS kurser, benyt jer endelig af det!

Et kursusbevis må være indtil 1. år gammelt ved indlevering af kørekortansøgningen.

Har du ikke nået det i tide er der følgende muligheder, Du finder et kursus på nettet, tilmelder dig og betaler for dette.. typisk 500 – 900,- kr. der er ikke forskel på kurset og indhold..

Prøve-gebyr pt. 600,- (betales kun én gang når du består begge prøver første gang)

Prøvegebyret betales direkte til Politiet, og dækker kun prøvesagkyndiges assistance, eventuelle udgifter til køreskolen skal lægges hertil, og afregnes med køreskolen.

Hvis ikke du består første gang;

Ekstra Teori koster GRATIS

Skulle du få brug for en ekstra teoretisk eller praktisk prøve koster det;

Prøvegebyr til Politiet, gebyret dækker KUN gebyr til prøvesagkyndig, og det er samme beløb, uanset om det er teori eller praktisk prøve.

så husk!
Skal du afsted til ekstra praktisk prøve, vil du derfor også have udgifter til køreskolen, da du ik’ kommer afsted til praktisk prøve uden;

Skolevognen til praktisk prøve + 1 forudgående lektion kr. 800,-

Skolevognen til praktisk prøve + 60 minutter opvarmning kr. 900,-

Skolevognen til praktisk prøve + 2 forudgående lektioner kr. 1.100,-

 

Særlige bemærkninger;

Køreskolen forbeholder sig til enhver tid retten til at afbryde forløbet såfremt betaling eller betingelser misligholdes….

Lovpakkens fulde beløb skal være afregnet med køreskolen inden aflæggelse af den teoretiske prøve, eventuelle ekstra praktiske lektioner skal være afregnet inden den praktiske prøve, i modsat fald forbeholder køreskolen sig retten til at aflyse prøverne, dette vil ske for køreelevens regning.
Der vil efterfølgende skulle betales nyt prøvegebyr,
ved aflysning af praktisk prøve, vil udgifter til ekstra lektioner, samt brug af skolevognen ved aflæggelse af ny køreprøve også pålægges køreeleven.

Vores bestået elever:

wt
wreg
rtw
rgt
dsgh