Holdtilmelding 23 35 50 90 Kørelærer 28 15 85 08

Forretningsbetingelser

Generelle oplysninger og betingelser;

Køreaftaler og afbud,

Afbud til Teori, Manøvrebane, Kørelektioner, Køreteknisk anlæg og Køreprøve;

Afbud til Teori skal senest ske, på dagen for og inden teoriundervisningens begyndelse, du skal være opmærksom på der er undervisningspligt, du kan dog undervejs i hele teoriforløbet, udføre én teorigang som ”hjemmestudier”, (maksimalt 4 lektioner) – har du fravær fra teori udover det, vil du blive rykket til næste hold, hvorfra du kan fortsætte din køreuddannelse. (dette indebærer IKKE ekstra omkostninger)

Afbud til manøvrebane, køreteknisk anlæg, teori- og køreprøve, skal ske senest 7 hverdage før aftalen, og senest kl.11:30
Overholdes disse afbudsfristerne IKKE, bliver du opkrævet gældende takster for Banekørsler, for teori og køreprøve opkræves ligeledes nyt politigebyr.

Afbud til kørelektioner skal meddeles i god tid;
Afbud i forbindelse med køreaftaler hverdage, skal således meddeles senest dagen før aftalen, og senest kl.12:00 Således skal afbud af aftalte køretimer om mandagen ske senest fredagen før inden kl.12:00

I forbindelse med kørsler weekend, SKAL afbud ske senest fredag inden kl.12:00 uanset om kørselsaftalen er lørdag eller søndag

Ved forsinkelse, kontakt kørelæren hurtigst muligt, så der ventes til du ankommer. Hvis du IKKE kontakter kørelæreren, ventes der 15 minutter, herefter anses det som udeblivelse.

OVERHOLDES GÆLDENDE AFBUDSBETINGELSER IKKE, ELLER UDEBLIVER DU, ER KØRESKOLEN DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT OPKRÆVE FULD BETALING FOR DE AFTALTE LEKTIONER.


Ændringer af køreaftaler
;

Såfremt køreskolen er nødsaget til at ændre aftalte køretimer, vil der ved samme lejlighed blive tilbudt nyt tidspunkt for køretimen, ændringer vil typisk være begrundet i afvikling af praktiske prøver, og kan derfor også medføre ændring af aftalt mødested.

Meddelelse om afbud eller ændring;

Meddelelse via sms (dokumenterbart modtaget) eller samtale via opringning indenfor frister betragtes som rettidig afbud / ændring, afbud ved anden kommunikationsform er kun rettidig såfremt der foreligger svar på henvendelsen.

 

Bortkomst af lektionsplan;

Hvis lektionsplanen bortkommer, koster rekonstruktion af ny lektionsplan, kr. 300,-

 

Dit engagement;

Du skal ugentlig forvente én teoriaften, samt én undervisningsdag, for nogle af ugerne, to undervisningsdage i øvelse på vej, uddannelsesforløbet er betinget af rækkefølgen mellem teoretisk og praktisk undervisning følges ad, du skal således følge lektionsplanens inddeling mellem teoretisk og praktisk undervisning.

 

Skift af køreskole;

Har du indgået aftale med køreskolen om pakkeløsning, og vælger at skifte køreskole i forløbet, vil allerede udført og påbegyndt undervisning blive afregnet i forhold til køreskolens p.t. gældende listepriser. Listepriser kan blandt andet ses her på siden.

 

Priser;

Priser fremgår også på siden, Din pris samt betalingsfrister og mulighed for betaling i 3 rater, finder du under det faneblad som modsvarer den ”pakke” du har valgt.

 

Generelt;

Køreskolen forbeholder sig til enhver tid retten til, tidligst at udlevere materialer til brug for videre forløb, herunder prøveaflæggelser, efter helt og endelig afregning af skyldige beløb. Ligeledes forbeholder køreskolen sig retten til at aflyse eventuelle teori, eller praktiske prøver, for elevens regning, såfremt der er skyldige beløb på prøve-dagen, eller skyldige beløb på tidspunkt for udlevering af materialer som skal bruges i forbindelse med prøveaflæggelse.

Der kan under undervisningen på vej, forekomme telefonsamtaler, samt anden almindelig kommunikation under undervisningsforløbet.

Yderlige betingelser er beskrevet i afsnittene under ”pakkeløsninger”

 

PAUSER I UNDERVISNINGEN

Konsekvens af Pauser i Undervisningen:

Afbrudt i mere end 3 måneder før afsnit 7 = starte helt forfra
Afbrudt mellem 3 til 4 måneder i afsnit 7 til 9 = starte igen fra afsnit 7
Afbrudt mere end 4 måneder inden bestået Teoriprøve = starte helt forfra
Afbrudt mellem 3 & 5 måneder efter bestået Teoriprøve = gennemføre 4 lektioner á 45 minutter i afsnit 7
Afbrudt 5 måneder eller mere = starte helt forfra, & ny Teoriprøve
Manøvrebanen skal ikke gennemføres ved start forfra når:
Teoriprøven er bestået, og afbrydelsen er mere end 5 måneder. men du har haft mindst 2 lektioner af mindst 45 min. I afsnit 7. inden afbrydelsen overstiger 7 måneder
Ved start forfra, SKAL du gennemføre Køreteknisk anlæg, på ny.