Holdtilmelding 23 35 50 90 Kørelærer 28 15 85 08

KØREKORT UDENFOR SKOLE / ARBEJDSTIDEN 13.799,-

ØNSKES DENNE LØSNING, BEDES DET ”BESTILT” VED TILMELDING!

Da der er stigende efterspørgsel efter en sådan mulighed, vil vi fremadrettet tilbyde denne løsning, som sikrer dig, at der ikke opstår fravær fra skole eller job.

Indholdet er det samme som i den ”almindelige” lovpakke +

Teori, ubegrænset i ét år, Teori afholdes altid som aften, eller weekend undervisning.
(minimum 29 lektioner for at blive indstillet til prøve)

Du får dog mindst 32 lektioner i Teori på Kruses Køreskole.

Manøvrebane, 4 lektioner.

Kørsel på vej, 16 lektioner.

Køreteknisk anlæg, 4 lektioner.

I alt minimum 56 lektioner.

ALLE køreskole-relaterede aktiviteter:

Teoriundervisning

Manøvrebanekørsel

Køretimer

Køreteknisk Anlæg

& eventuelle ekstra kørelektioner

Vil typisk blive tilbudt i tidsrummet fra kl.15-16 på hverdage (din arbejdskalender eller skolskema, vil danne grundlag for vores aftaler), samt i dagtimer lørdage, søndage, helligdage og ferier. Herudover kan du selvfølgelig vælge kørelektioner udenfor denne tidsramme.

Du skal forvente at sætte tid af til øvelseskørsel, mindst én gang om ugen.

Vær dog opmærksom på;

AFLÆGGELSE AF BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK PRØVE, VIL ALTID FOREGÅ I ARBEJDSTID PÅ HVERDAGE, DA PRØVESAGKYNDIGE IKKE ARBEJDER HVERKEN AFTEN, NAT eller WEEKEND…

Denne Lovpakke-løsning koster 13.799,- inklusive Kørelærerens bil til én praktisk prøve
(Du sparer 2.794,- på denne pakkeløsning, i forhold til listepriser)

Har du valgt Lovpakken vil kørsel i skolevogn med automatgear IKKE blive pålagt ekstra udgifter.

For at opnå Rabatprisen på lovpakken, betinges det at, det fulde beløb 13.799,- betales INDEN 2.Teori, planlægges manøvrebane-kørsel inden 2.Teori, Fremrykkes betalingsfristen til denne dato.

Du kan også betale denne løsning Fordelt på 3 betalingsrater.

Ved betaling i 3 rater, betales 4.799,- pr. gang (i alt 14.397,-)

1.betaling forfalder Inden 2 teoriaften,
skulle kørsel på manøvrebane være planlagt til før dette tidspunkt, vil det være denne dato der tæller som betalingsfrist

2.betaling forfalder inden 5 teoriaften

3.betaling forfalder inden 8 teoriaften

Svarende til én betalingsrate pr. måned

Skulle du ha’ brug for ekstra kørelektioner på vej (udover de 16 indeholdt i lovpakken) kan du tilkøbe dem efter behov, ekstra kørelektioner koster 450,- pr. lektion (45 minutter)
Vi finder en tid som passer til din kalender, før/efter skole/job - aften/ferie/weekend.

 

Herudover har du typisk udgifter til følgende:

Foto (skal medbringes når du får lavet lægeattest)

Lægeattest, det er din sædvanlige Læge som fastsætter prisen på DIN lægeattest.

Færdselsrelateret 1.hjælp, UNGDOMSSKOLERNE udbyder løbende GRATIS kurser, benyt jer endelig af det!

Et kursusbevis må være indtil 1. år gammelt ved indlevering af kørekortansøgningen.

Har du ikke nået det i tide er der følgende muligheder, Du finder et kursus på nettet, tilmelder dig og betaler for dette.. typisk 500 – 900,- kr. der er ikke forskel på kurset og indhold..

Prøve-gebyr (teori & Praktik ét gebyr når du består begge prøver første gang)

Prøvegebyret betales direkte til Politiet, og dækker kun prøvesagkyndiges assistance, eventuelle udgifter til køreskolen skal lægges hertil, og afregnes med køreskolen.

 

Hvis ikke du består første gang;

Ekstra Teori koster GRATIS

Skulle du få brug for en ekstra teoretisk eller praktisk prøve koster det;

Prøvegebyr til Politiet (dette dækker KUN gebyr til prøvesagkyndig, og det er samme beløb, uanset om det er teori eller praktisk prøve)

& husk! Du kommer ik’ afsted til praktisk prøve uden;

Skolevognen til praktisk prøve + 1 forudgående lektion kr. 800,-

Skolevognen til praktisk prøve + 60 minutters opvarmning 900,-

Skolevognen til praktisk prøve + 2 forudgående lektioner kr. 1.100,-

 

Særlige bemærkninger;

Køreskolen forbeholder sig til enhver tid retten til at afbryde forløbet såfremt betaling eller betingelser misligholdes….

Lovpakkens fulde beløb skal være afregnet med køreskolen inden aflæggelse af den teoretiske prøve, eventuelle ekstra praktiske lektioner skal være afregnet inden den praktiske prøve, i modsat fald forbeholder køreskolen sig retten til at aflyse prøverne, dette vil ske for køreelevens regning.
Der vil efterfølgende skulle betales nyt prøvegebyr,
ved aflysning af praktisk prøve, vil udgifter til ekstra lektioner, samt brug af skolevognen ved aflæggelse af ny køreprøve også pålægges køreeleven.

Vores bestået elever:

aw
ass
as
aq
ad